Lees voor

Ombudsman: procedures rond kwijtschelding onvoldoende

7 maart 2017 - De ombudsman van de gemeente Hoogeveen beveelt het gemeentebestuur aan om eens kritisch te kijken naar de interne procedures rond kwijtschelding van onder meer gemeentelijke belastingen. Dat schrijft ombudsman mr. Maas van Egdom in zijn jaarverslag over 2016.

De obudsman kwam vorig jaar veel ongenoegen en onbegrip tegen over kwijtschelding. Hoewel de gemeente daarbij gebonden is aan landelijke regels, liet de behandeling van aanvragen volgens hem vaak te wensen over. ‘Prioriteit zou moeten zijn dat aanvragen snel en zorgvuldig, zonder veel overbodige bureaucratie worden afgewikkeld’, aldus Van Egdom. 

Lange termijnen

De ombudsman ontving inwoners op zijn spreekuur die onder meer klaagden over lange behandelingstermijnen, het niet reageren op vragen naar de stand van zaken en het niet serieus omgaan met klachten over de uitvoering. Van Egdom merkt daarbij wel op dat niet goed te beoordelen is of de klachten terecht zijn, omdat hij nog geen verzoeken tot onderzoek op het gebied van kwijtscheldingen heeft gekregen. ‘Maar deze signalen zomaar negeren lijkt me zeker geen optie’, zegt de ombudsman.

Wmo loopt goed

Over de verstrekking van Wmo-voorzieningen is de ombudsman positief: ‘Hierover zijn bij mij geen echte klachten zijn ingediend. Als er al wat haperingen waren, werden die - voor zover ik kon waarnemen - snel en tot tevredenheid weggenomen.’
Ook op het voor de gemeente nieuwe terrein van de jeugdzorg behandelde de ombudsman geen klachten. Wel uiten inwoners tegenover hem hun zorgen en onzekerheid. Maar deze signalen waren voor hem geen aanleiding om actie te ondernemen. 

Veel contacten op spreekuur

Ombudsman Van Egdom heeft in 2016 drie officiële klachten afgehandeld. Hij ontving veel Hoogeveners op zijn maandelijkse spreekuur. Dat past ook goed in het streven van de ombudsman om klachten of het begin ervan zoveel mogelijk informeel op te lossen.
De ombudsman had bijna tachtig contacten, al dan niet al in de vorm van een klacht. Ze bestreken een breed terrein van het gemeentelijk werkveld. Binnen dit brede werkterrein was het sociaal domein het meest kwetsbare onderdeel. Bijna driekwart van de contacten had daarop betrekking.

Ongeveer twintig contacten gingen over de uitvoering van de Participatiewet, waaronder bijzondere bijstand, de wijze van terugvordering, onvrede met bejegening door een consulent en het uitblijven van een reactie op klachten. De ombudsman kon de meeste klachten tot tevredenheid oplossen of doorverwijzen. Eén ervan leidde tot een formele klacht.

Uitgelicht

Zoeken