Lees voor

Jaarrekening 2016: Hoogeveen staat er goed voor

28 maart 2017 – De gemeente Hoogeveen staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2016. Er is zes miljoen euro over. Dat komt vooral door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en de teruggaaf van btw op re-integratietrajecten. 
De uitvoeringskosten van de bijstand, de jeugdzorg en de Wmo vielen lager uit dan verwacht. Wel was Hoogeveen onder andere meer geld kwijt aan het minimabeleid en de sociale werkvoorziening. Ook viel de opbrengst van de leges tegen.

Daarnaast hangt bedrijventerrein Riegmeer niet langer als een financiële molensteen om de nek van Hoogeveen. Het college besloot vorig jaar in nauw overleg met de gemeenteraad de grondexploitatie van Riegmeer te stoppen. Er werd elf miljoen euro op Riegmeer afgeboekt, zodat de hoge rentelasten niet meer op de begroting drukken. Wel blijft de bestemming van het gebied intact, zodat de vestiging van bedrijven in de toekomst mogelijk blijft.

Wethouder Anno Wietze Hiemstra is tevreden over de resultaten van het afgelopen financiële jaar. Het is zijn laatste jaarrekening van de gemeente Hoogeveen. Hij wordt op 1 april waarnemend burgemeester van de gemeente Appingedam in Groningen.

Meer bedrijven

Het herstel van de economie in Nederland zet door. ‘En dat zien we hier ook. Er komen weer bedrijven in leegstaande panden op de bedrijventerreinen’, aldus wethouder Hiemstra. Maar over de detailhandel blijven zorgen bestaan. Hiemstra: ‘Daarom doen we mee aan het Europese kennisuitwisselingsproject RetaiLink. Dat is een samenwerkingsverband waarin we met een aantal buitenlandse steden zeer intensief met elkaar een actieplan opstellen om meer consumenten in het centrum te krijgen en de winkelleegstand aan te pakken.’

Werkloosheid onder landelijk gemiddelde

In de huidige collegeperiode, die tot volgend voorjaar loopt, hadden B&W zich ten doel gesteld om de werkloosheid terug te brengen tot maximaal 2,5 procent boven het landelijk gemiddelde. ‘Daar zijn we ruimschoots in geslaagd’, zegt wethouder Hiemstra. ‘Afgelopen december doken we zelfs onder het landelijk gemiddelde, met dank aan de inzet van alle betrokken partijen, waaronder het bedrijfsleven en het onderwijs.’ Vorig jaar gingen drie projectteams aan de slag met de stimulering van de bedrijvigheid, de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven en de match tussen werkzoekenden en werkgevers. ‘Deze aanpak werkt’, aldus Anno Wietze Hiemstra.

De begroting van vorig jaar stond in het teken van voortzetting van het goede van het lopende beleid en enkele nieuwe accenten, waaronder Jong Hoogeveen, dagattracties, het afronden van enkele grote projecten en bestuurlijke vernieuwing.

Kindvriendelijkste gemeente

De gemeente wil van Hoogeveen de kindvriendelijkste gemeente van Nederland maken. Daarvoor is het project Jong Hoogeveen in gang gezet, dat ervoor moet zorgen dat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen voor een goede toekomst.
Er is het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in nieuwe dagattracties. In 2018 opent het populair wetenschappelijke educatiecentrum Science Drenthe haar deuren. Daarnaast is Hoogeveen in de race voor een kunstijsbaan. 

Projecten afgerond

In 2016 zijn veel grote projecten geheel of bijna afgerond. Het nieuwe Activum kwam gereed, het wijkontwikkelingsplan Krakeel is afgerond en de school Eduwiek is gebouwd. De parkeergarage onder De Kaap is zo goed als gereed.
De gemeente is vorig jaar begonnen met een proces van bestuurlijke vernieuwing. Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om de betrokkenheid op elkaar te vergroten. Er waren twee strategische conferenties en er is geprobeerd bestuurlijke innovatie toe te passen op vier al lopende projecten, namelijk Jong Hoogeveen, Hollandscheveld Verbindt, Duurzaamheid en de aanpassing van de dorpskern in Noordscheschut.

Raad over jaarrekening

De gemeenteraad bespreekt 20 april de jaarrekening en het jaarverslag en neemt hierover 18 mei een besluit.

Uitgelicht

Zoeken