Lees voor

Cursus Politiek Actief voor inwoners van Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe

1 maart 2017 - Op dinsdag 4 april aanstaande start de cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hoopt de gemeente inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Aanmelden is gratis en kan via dit formulier

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.
Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

Programma

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, die afwisselend plaatsvinden in de gemeentehuizen van Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.
De cursus start op dinsdag 4 april en bestaat in totaal uit zes bijeenkomsten, met elk een ander thema. Daarnaast bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.
 
– Dinsdag 4 april in Beilen: Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
– Dinsdag 11 april in Zuidwolde: De gemeente
– Woensdag 19 april in Hoogeveen: De gemeenteraad
– Woensdag 3 mei in Beilen: Lobbyen bij de gemeente
– Woensdag 10 mei in Hoogeveen: Debatteren
– Mei/Juni in Hoogeveen: Raadsvergadering bijwonen
– Dinsdag 10 oktober in Zuidwolde: Terugkomdag: uitwisselen ervaringen

Meer informatie

De cursusavonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur en worden verzorgd door 
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de griffies van de gemeenten:

Heeft u belangstelling, meldt u dan aan vóór 25 maart 2017. In de week van 28 maart krijgt u vervolgens een bevestiging toegestuurd.
Bent u niet in het bezit van internet en wilt u het aanmeldingsformulier per post ontvangen, neem dan telefonisch contact op met een van bovenstaande griffies. 

Uitgelicht

Zoeken