Lees voor

Scholen in Wolfsbos starten plan voor nieuwbouw

8 juni 2017 - De basisscholen obs De Goudvink en cbs De Krullevaar gaan met Spelerwijs (peuterspeelzaal) samenwerken aan een nieuw kindcentrum in de Hoogeveense wijk Wolfsbos. De gemeente heeft het geld hiervoor vorig jaar beschikbaar gesteld en partijen gestimuleerd met een plan te komen. De partners streven ernaar dat uiterlijk in 2019 de kinderen er terecht kunnen. De stappen die eerst volgen zijn de sloop van De Ark en het wijkgebouw, de afronding van een inhoudelijke visie, een programma van eisen en een bestemmingsplanprocedure. Zie ook het bericht van de scholen hieronder. 

BERICHT VOOR OUDERS VAN GOUDVINK/KRULLEVAAR/SPELERWIJS:

Ontwikkeling Kindcentrum Wolfsbos

Huisvesting voor het basisonderwijs en peuterspeelzaalwerk is sinds 2010/2011 onderwerp van gesprek in de wijk Wolfsbos. Na het afblazen van het brede project MFC Wolfsbos, staan we nu voor een andere uitdaging. Nieuwbouw voor drie partners: De Goudvink (Bijeen), De Krullevaar (PricoH) en Spelerwijs (peuterspeelzaal). Hoe ver zijn we?

Sinds februari 2017 zijn de nieuwbouwplannen voor de Goudvink, Peuterspeelzaalwerk en de Krullevaar weer onderwerp van gesprek. De bestuurders van Bijeen, Spelerwijs en PricoH spraken samen met de gemeente over de nieuw te bouwen onderwijslocatie.

De plannen zijn nog pril. In ieder geval lijkt duidelijk dat de scholen beiden in één nieuw gebouw gaan komen, samen met Spelerwijs. Concreet laat de gemeente binnenkort De Ark en wijkgebouw De Wolfsbos slopen om het scholenplan mogelijk te maken. In de komende maanden zullen we de gesprekken over samenwerking en visie weer oppakken en hopen we rond de herfstvakantie 2017 een Programma van Eisen te kunnen voorleggen voor de nieuwe locatie. De partijen willen nieuwbouw realiseren waarbinnen de verschillende onderwijsconcepten goed naast elkaar kunnen bestaan, maar waar ook meerwaarde in het samen gebruiken van ruimtes en voorzieningen kan worden gevonden.

Daarna zal er getekend moeten worden. Ook volgt na de zomervakantie een bestemmingsplan procedure, om de nieuwe inrichting van het gebied af te spreken. De gemeente en de scholen betrekken de buurt hierbij. Dat betekent tegelijk dat we nu niet kunnen zeggen wanneer de bouw klaar is. Er wordt gestreefd naar verhuizing naar de nieuwe voorziening in 2019.

Vanuit de drie organisaties én de gemeente zijn leden afgevaardigd naar de verschillende stuur- en werkgroepen. Daarmee geven we samen richting aan de route die gekozen zal worden.

Uitgelicht

Zoeken