Lees voor

College GS Drenthe: Provinciale subsidie voor ijsbaan naar Hoogeveen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe vraagt aan Provinciale Staten om eenmalig vijf miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstijsbaan in Hoogeveen. Wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen is blij met dit besluit van het Drentse college: ‘We hebben een prachtig plan ingediend dat voldoet aan alle gestelde eisen. We weten ons verzekerd van de steun van de gemeenteraad en ook van inwoners van onze gemeente en de wijde omgeving, net als van het bedrijfsleven. We zien dan ook met vertrouwen een positief besluit van Provinciale Staten tegemoet.’

Twee subsidieverzoeken

Het college van Gedeputeerde Staten wees in maart de subsidieverzoeken van Hoogeveen en Assen af omdat het geen sluitende businesscases waren. Om perspectief te houden op een ijsbaan in Drenthe, konden de gemeenten een nieuw subsidieverzoek indienen op voorwaarde dat de gemeente de realisatie en dekking van de investering garandeert via een gemeenteraadsbesluit. Steenbergen: ‘Aan dat verzoek hebben wij voldaan. Ons voorstel voldoet aan de normen en op 31 maart heeft onze gemeenteraad ingestemd met de financiële dekking ervan. Als Provinciale Staten nu instemt met het voorstel van GS, staan wij meteen klaar om aan de slag te gaan.’

Uitgelicht

Zoeken