Lees voor

Zonneweides in Hoogeveen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen vastgesteld. Inwoners krijgen nu negen weken de tijd om dit te bekijken en op te reageren.

De gemeente Hoogeveen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De gemeente wil daarom het gebruik van duurzame energie stimuleren. Op particulier niveau gebeurt dit al via gemeentelijke regelingen zoals de energiescan en duurzaamheidsleningen. Ook het project Hoogeveen woont SLIM in Wolfsbos is hier een mooi voorbeeld van. Dat is wat mensen zelf aan hun eigen woning kunnen doen. Daarnaast komen er steeds meer verzoeken bij de gemeente binnen voor zogenaamde zonneweides. Met een zonneweide kan de gemeente grootschalig zonne-energie opwekken, dat kan flink bijdragen aan het behalen van de ambities. Om te kunnen reageren op deze verzoeken, is het nodig een afwegingskader vast te stellen. In dat afwegingskader is vastgelegd op welke plaatsen binnen de gemeente een zonneweide mogelijk is en onder welke voorwaarden. Zonneweide

Wethouder Gert Vos juicht de komst van grootschalige zonne-energie in Hoogeveen toe: “Ook in Hoogeveen moeten we, sneller dan we nu doen, overstappen op duurzame vormen van energie. We willen in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Om deze ambitie waar te maken zullen we nog veel stappen moeten zetten. Op grote schaal zonne-energie gebruiken helpt ons enorm daarbij. Maar dit willen we niet ongebreideld en overal toestaan. Er zijn veel aanvragen om zonneweides te mogen aanleggen. Mensen die deze plannen maken willen we graag vooraf duidelijk maken waar en hoe dat kan in Hoogeveen. Maar zonneweides hebben ook gevolgen voor landschap en omwonenden. Ook aan hen willen we vooraf duidelijk maken hoe en waar zonne-energie kan in Hoogeveen. Zo denken we in goede balans grote stappen vooruit te kunnen zetten op weg naar een duurzaam en klimaatneutraal Hoogeveen!”

Het concept afwegingskader zonne-energie ligt vanaf vandaag tot en met 6 september 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel en staat op deze website. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners het college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen.  

 

Uitgelicht

Zoeken