Lees voor

Verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Weide

Ondertekening winkelcentrum de weide

7 juli 2017 - De gemeente heeft plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Weide. Aansluitend aan de bestaande bebouwing van het winkelcentrum ligt nog een braakliggend terrein dat bij de ontwikkeling is gereserveerd voor uitbreiding van het winkelcentrum en voor het toevoegen van maatschappelijke functies. In de plannen die de gemeente, samen met betrokken partijen, gemaakt heeft, wordt de dierenartsenpraktijk verplaatst naar dit braakliggende terrein, aan de overkant van De Ploeger. Op de plaats van de dierenartsenpraktijk komt een nieuwe vestiging van Aldi.

Uitbreiding winkelaanbod

Winkelcentrum De Weide heeft met De Weide en Erflanden een groot verzorgingsgebied. Daar komt straks Nijstad nog bij. Dat maakt dat Aldi een goede toevoeging is op het huidige aanbod. Er is binnen het winkelcentrum destijds al rekening gehouden met de mogelijkheid van het het toevoegen van een discounter als Aldi.

Eind 2018/begin 2019 de schop in de grond

Voor de aanpassing van het bestemmingsplan wil het college de coördinatieregeling van toepassing verklaren. Deze regeling maakt het mogelijk de procedure van het bestemmingsplan en die van de omgevingsvergunning aan elkaar te koppelen waardoor het proces overzichtelijker wordt en zorgvuldig doorlopen kan worden.

Bijlage:
•    B&W besluit

 

Uitgelicht

Zoeken