Lees voor

Gemeente grijpt in bij zorginstelling in Hoogeveen

21 juli 2017 - De gemeente Hoogeveen heeft vrijdagmiddag ingegrepen bij een tweetal locaties van zorgorganisatie BenEffectief B.V. in Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen besloot de Wmo-indicaties en de Beschermd Wonen indicaties van de individuele cliënten te gaan intrekken. De elf bewoners van deze locaties, allen met een complexe zorg- en begeleidingsvraag, zijn ondertussen ondergebracht bij een andere zorgverlener. Wethouder Zorg Erik Giethoorn: ‘Onze eerste zorg gaat uit naar de cliënten. Het is een kwetsbare groep. Wij vinden het belangrijk dat zij de juiste, en ook voldoende zorg en begeleiding krijgen die zij zo nodig hebben. Is het veilig voor hen, maar ook voor onze inwoners?’
Na gesprekken met toezichthouders en handhavers Wmo van de gemeente Hoogeveen en de eigen begeleiders van de woonlocaties, hebben alle cliënten besloten vrijwillig te vertrekken.

Signalen en klachten

De afgelopen tijd heeft de gemeente signalen en klachten ontvangen over de kwaliteit van de zorgverlening door BenEffectief B.V. op locaties aan de Grote Kerkstraat en ’t Haagje. Bij het eerste signaal is een onderzoek gestart of de zorg en begeleiding die daar geleverd wordt, voldoet aan de bepalingen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de gemeentelijke regelgeving. Ook is gekeken of de veiligheid van deze cliënten gewaarborgd is. Wethouder Giethoorn: ‘De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat we vanmiddag hebben ingegrepen en ervoor gezorgd hebben dat de cliënten nu op een goede, veilige plek zitten.’

Cliënten met een zorgvraag

De gemeente Hoogeveen heeft alle cliënten die bij BenEffectief B.V. zijn ondergebracht inmiddels kunnen herplaatsen. Het gaat hier om acht cliënten met een Beschermd Wonen indicatie en vier cliënten met ambulante begeleiding. Ook de zes cliënten met een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg), die door het Zorgkantoor waren ondergebracht bij BenEffectief B.V., zijn herplaatst.

BenEffectief B.V.

BenEffectief B.V. is een zorgaanbieder die in Hoogeveen actief is op het vlak van ambulante- en woonbegeleiding en dagbesteding.

 

 

Uitgelicht

Zoeken