Lees voor

College presenteert visie Klimaatrobuust en Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen

25 juli 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept visie Klimaatrobuust Hoogeveen vastgesteld. Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar onder meer hitte- en neerslagstress. Waar ontstaan problemen, schade en overlast bij een serieuze hoosbui en op welke plekken blijft het te lang warm?
Met de uitkomsten van deze onderzoeken gaat Hoogeveen goed nadenken over hoe de gemeente de komende jaren klimaatrobuust kan worden ingericht.

Hoogeveen heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat kan alleen als we overgaan op het gebruik van niet fossiele en herbruikbare energie. Dit heeft gevolgen voor het landschap. De gemeente stelt daarom een Energievisie op. De belangstelling van partijen om velden met zonnepanelen aan te leggen neemt toe. Daarom heeft het college enkele weken geleden ook een concept afwegingskader Zonne-energie Hoogeveen vastgesteld, als eerste deel van de Energievisie.

Klimaatrobuust

Volgens wethouder Vos wil niemand water in zijn huis of wonen op een plek waar vluchten voor de hitte niet mogelijk is. ´Het is niet mogelijk in een paar jaar de hele stad en de dorpen op de kop te zetten. Dat is onbetaalbaar en zeker niet doelmatig. Daarom prioriteren we de knelpunten en lossen we ze stap voor stap op om de stad leefbaar te houden voor mens en dier. Ook haken we aan bij natuurlijke momenten in de stad. Een reconstructie, een rioolvervanging, een uitbreiding of nieuwbouw. Op die momenten is de gemeente al aan de slag en kan meteen klimaatrobuust worden ingericht´, zegt wethouder Vos.

Wethouder Bert Otten geeft een voorbeeld: ‘In het centrum ligt een aantal watergangen dwars door woonwijken, maar ze zijn lang niet overal met elkaar verbonden. Het verbinden van de waterpartijen is nodig om een waterstructuur te creëren met bijbehorende opvanggebieden: een ‘blauw/groen lint’ van het centrum tot aan de andere kant van de snelweg bij het ziekenhuis. Het gebied tussen het NCH-terrein en de snelweg is bijvoorbeeld een geschikt opvanggebied, dat soelaas kan bieden aan wateroverlast in het stationsgebied bij extreem weer.’

Hele gemeente

Volgens wethouder Gert Vos kan de overheid het niet alleen. ‘Regen valt overal en de zon schijnt overal. Het klimaatrobuust maken van onze omgeving gaat dus verder dan alleen op gemeentegrond. Samen met inwoners, bedrijven en andere gebruikers zoeken we een modus waarin rekening houden met neerslag en hitte gewoon wordt. De visie Klimaatrobuust Hoogeveen is een eerste stap. Met deze leidraad gaan we er alles aan doen om de negatieve gevolgen van het klimaat tot een minimum te beperken. Want ben je robuust, dan ben je sterk, solide en krachtig. Je kunt een stootje hebben’, aldus wethouder Vos.

Energievisie

Wethouder Vos: ‘De gemeente wil energiebesparing en het opwekken en gebruik van duurzame energie stimuleren. Op particulier niveau gebeurt dit al via gemeentelijke regelingen, zoals de energiescan en duurzaamheidsleningen. Dat is wat mensen zelf aan hun eigen woning kunnen doen. Daarnaast komen er steeds meer verzoeken bij de gemeente binnen voor zogeheten zonneweides, velden met zonnepanelen. Met een zonneweide kan grootschalig zonne-energie worden opgewekt, waarmee een grote stap richting het duurzaamheidsdoel wordt gezet.’

Wethouder Otten: ´Ik krijg bijna wekelijks verzoeken voor de aanleg van zonneweides. Daarom is nu een afwegingskader nodig. Daarin is vastgelegd op welke plaatsen binnen de gemeente een zonneweide mogelijk is en onder welke voorwaarden.’

Visie en kader ter inzage

Zowel het concept Klimaatrobuust Hoogeveen als het afwegingskader voor zonne-energie liggen tot en met 6 september ter inzage bij de Gemeentewinkel en staan op www.hoogeveen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners bij burgemeester en wethouders zienswijzen indienen.

Bekijk hier de conceptvisie Klimaatrobuust Hoogeveen

Uitgelicht

Zoeken