Lees voor

Beroep op bijstand in Hoogeveen niet gestegen

11 juli 2017 - In Hoogeveen is in 2016 het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering, stabiel gebleven. Landelijk nam dit aantal toe met gemiddeld 3,2%. Over heel Nederland is de bijstand in 2016 met 3,2% gestegen. In de kleine en middelgrote gemeenten is de stijging het sterkst (respectievelijk +5,7% en +4,6%) en in de grote gemeenten juist minder sterk (+2,4%). Ook per landsdeel zijn er flinke verschillen. In het oosten is de toename het sterkst (+4,9%). In 2016 hebben het zuiden en het westen de minste groei (beide +2,8%).

Samen werken aan werk samen werken aan werk

Er zijn veel organisaties die proberen mens en werk aan elkaar te koppelen. Toch lukt dat niet altijd goed, mede door een versnipperde aanpak. Samenwerking moet hier verandering in brengen. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe, UWV, Alescon, Alfa-college en UWV trekken samen op vanuit de vraag naar personeel en de behoefte van alle werkzoekenden. Waar nodig betrekken ze ook andere partijen. Zo moet een goede match ontstaan tussen vraag en aanbod van werk en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wethouder Bert Otten: ‘De bijstandscijfers van de deelnemende gemeenten wijken in positieve zin af van het gemiddelde. Onze gezamenlijke aanpak lijkt hier dus daadwerkelijk vruchten af te werpen en dat is alle reden om samen te blijven werken aan werk.’

Bijstand Top 10 – Middelgrote gemeenten

In het overzicht hieronder is te zien dat gemeente Hoogeveen op de negende plaats staat.

cijfers bijstand

Uitgelicht

Zoeken