Lees voor

Acht initiatieven ontvangen subsidie vanuit fonds Vitaal Platteland

Dit jaar zijn 18 aanvragen ingediend voor subsidie vanuit het fonds Vitaal Platteland. De subsidie is bedoeld om initiatieven te steunen die bedoeld zijn om de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen te versterken. Acht van de aanvragen werden gehonoreerd:Foto: Kim Stellingwerf
•    Speeltuinvereniging Kindervreugd in Elim voor het plaatsen van een unit bij de speeltuin
•    Stichting Vrienden Beatrix in Hollandscheveld voor uitbreiding van de beweegtuin
•    Dorpscollege in Pesse voor aanschaf van een duofiets voor gebruik in Pesse, Stuifzand en Fluitenberg
•    IJsvereniging De Rieg in Hollandscheveld voor het inrichten van een nieuwe ijsbaanlocatie;
•    Siertuinvereniging in Elim voor de aanschaf van een tractor
•    Activiteitencommissie t’ Oekie in Hollandscheveld voor de aanschaf van een trailer voor opblaasbaar podium
•    Stichting Ontmoetingscentrum De Wenning voor de herinrichting van het Pioniersveld
•    Plaatselijk Belang in Noordscheschut krijgt een bijdrage voor de herinrichting van het Zwarte Dijkje.

Vorig jaar zijn er van de 15 ingediende projecten 6 gehonoreerd; er is toen een deel van het budget overgebleven. Dat bedrag is aan het budget van 2017 toegevoegd. Er waren nu meer aanvragen en daarom kon de commissie voor acht daarvan een positief advies geven. Dit jaar is er in totaal voor een bedrag aan € 63.000 aan de dorpen gegeven. De vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen gisteravond in aanwezigheid van wethouder Jan Steenbergen hun cheque.

Beoordeling door inwoners

Ook dit jaar heeft de commissie Vitaal Platteland, waarin  drie inwoners uit de gemeente Hoogeveen zitting hebben, de verzoeken beoordeeld en van een advies voorzien. Daarbij vormen de provinciale voorwaarden en de gemeentelijke voorwaarde het kader. Wethouder Jan Steenbergen: ‘Het is volkomen duidelijk dat dorpsbewoners zich echt willen blijven inzetten voor hun dorp. We hebben daar veel waardering voor. We laten dit ook aan de provincie weten. Door het beschikbaar stellen van het fonds, gebeuren er mooie dingen die de leefbaarheid in dorpen een impuls geven.’

Geld van provincie

De provincie Drenthe ondersteunt dorpsinitiatieven met het fonds Vitaal Platteland. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de provincie per gemeente € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. De provincie heeft de gemeente gevraagd dit bedrag te verdelen.

 

 

Uitgelicht

Zoeken