Lees voor

Noord-Nederland wordt beter bereikbaar met plan voor regio intercity's

11 januari 2017 - Het inzetten van IC-Regio zorgt voor een veel betere treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. IC-Regio is een voorstel om intercity’s door te trekken van Lelystad tot Zwolle en Groningen en vice versa, waarbij ook de tussenstations aangedaan worden. Het resultaat van die aanpassing is dat Hoogeveen en veel andere stations weer een rechtstreekse intercity naar Amsterdam Centraal en Schiphol krijgen. In het voorstel krijgen bijvoorbeeld knooppunt Zwolle, Kampen Zuid en Dronten in de spits vier intercity’s per uur. Dit is de opbrengst van een onderzoek dat de gemeente Hoogeveen heeft laten doen.

Reizigersvereniging ROVER positief

Gemeente Hoogeveen zet zich al geruime tijd in voor een snelle en rechtstreekse intercity-verbinding met de Randstad. In dat kader hebben de adviesbureaus Mobycon en InteVice onderzoek gedaan. Het voorstel dat uit het onderzoek naar voren komt, biedt kansen voor een verdere verbetering van de verbinding tussen Noord- en Oost-Nederland en de Randstad. Ook reizigersvereniging ROVER is positief over de onderzoeksconclusies en ziet kansen, zo blijkt uit dit advies

Reizigers optimaal bedienen

Het voorstel van Mobycon sluit naadloos aan op de recent verschenen OV-Ontwikkelagenda Noord Nederland. Hierin worden snellere verbindingen van en naar de Randstad als speerpunt benoemd. Wethouder Jan Steenbergen: ‘NS kan binnen de bestaande infrastructuur reizigers beter bedienen. Wij vinden dat dit dus ook moet. Een betere bereikbaarheid voor zowel de grote als de kleinere stations is haalbaar en biedt de reiziger een volwaardig en aantrekkelijk alternatief voor de auto. We gaan hierover, samen met collega-gemeenten, met NS in gesprek.’

Bekijk de overzichtskaart van de treinverbindingen

Uitgelicht

Zoeken