Lees voor

Karel Loohuis: Hoogeveen moet weg van middelmaat en voorzichtigheid verlaten

‘Het gaat goed met Hoogeveen. Maar als Hoogeveen toonaangevend wil blijven en boven het maaiveld wil blijven uitsteken, moet de weg van voorzichtigheid, middelmaat en zuinigheid worden verlaten. Kansen genoeg.’ Dat zei burgemeester Karel Loohuis maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het raadhuis.

Volgens de burgemeester is Hoogeveen de logische volgende stap in de ontwikkeling van de economische corridor Randstad – Noord Nederland – Scandinavië. ‘Maar die ontwikkeling mag ons niet overslaan en doorschieten naar Groningen en Emmen alleen. Daarom moet worden ingezet op een goede en snelle autoverbinding tussen Hoogeveen en Twente en een goede spoorverbinding tussen Hoogeveen en Emmen, met als logische tussenstap een intercitystation’, aldus burgemeester Loohuis. 

KOOPCENTRUM REGIO

Ook moet er volgens de Hoogeveense burgemeester worden geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van het centrum om weer hèt koopcentrum van de regio te worden. ´Anders worden we overvleugeld door gemeenten die nu veel investeren of op het punt staan dat te doen´, waarschuwt hij. Loohuis geeft daarbij aan dat Hoogeveen de afgelopen jaren veel geïnvesteerd heeft in het centrum. ´Maar als we nu op onze lauweren gaan rusten, kachelen we achteruit.´
Verder moet De Tamboer volgens Loohuis weer uitgroeien tot het toonaangevende theater en de beste schouwburg in Noord-Nederland. Een kleinere ambitie leidt volgens hem tot het langzaam maar zeker verdwijnen van het culturele aanbod. Ook pleitte hij onder meer voor Hoogeveen als trendsetter op het terrein van vernieuwende gezondheidszorg en ervoor te zorgen dat kinderen in Hoogeveen gezond, veilig en goed opgeleid opgroeien, zodat ze succesvol hun weg vinden in de samenleving.
Burgemeester Loohuis erkent dat daar veel geld voor nodig is. ‘Gemeenschapsgeld, ja zeker. Maar ook particulier geld. Er is veel geld in de markt en ook de bereidheid om te investeren. Maar dan moeten daar wel de juiste ambitie, plannen en uitstraling bij horen´, aldus Loohuis. De burgemeester denkt dat de doelstelling niet meer moet zijn om de goedkoopste gemeente te worden, maar de beste woon- en werkgemeente van Drenthe. ´Laten we Nederland verbaasd doen staan over hoe wij onze kansen en mogelijkheden pakken en realiseren. We hebben het eerder gedaan. Het kan weer.´

VERTROUWEN

Burgemeester Karel Loohuis maakt zich zorgen over het vertrouwen van de mensen in de politiek. Midden negentiende eeuw werd een vergaande hervorming van het bestuurlijk bestel in Nederland doorgevoerd: het Huis van Thorbecke. ‘Maar dat Huis van Thorbecke is nu oud en gammel. Een opknapbeurt voldoet niet meer. Ik denk zelfs aan sloop en nieuwbouw’, aldus burgemeester Loohuis. ‘Want we moeten voorkomen dat het vertrouwen van de mensen in haar bewoners en gebruikers nog verder daalt en omslaat in aversie, of nog erger: revolte.’

Karel Loohuis schetste in zijn toespraak het huis van de toekomst: veel glas, alles gelijkvloers, zonder drempels, niet te groot, niet te klein. ‘Een huis waarin ambtenaren, gemeentebestuurders en inwoners samen aan de tekentafels bezig zijn. Waar bestuurders vooral luisteren, nog geen afgerond oordeel geven en benieuwd zijn naar wat er bij de inwoners leeft. Waar iedereen zijn inbreng kan leveren, zonder dat er een uitgekauwd plan op tafel ligt. En waar na inspraak, inbreng via sociale media en internet, bespreking en het peilen van meningen het plan of de visie door kan naar de gemeenteraad’, aldus Loohuis.

VRIJWILLIGERS

Het thema van de nieuwjaarsreceptie was dit jaar ‘vrijwilligers’. Zij waren dit jaar speciaal uitgenodigd. ‘Onze samenleving kan niet meer zonder hen. Zij zijn het cement. Het zou een ramp worden als zij met hun werk zouden stoppen. Bijna alle sportwedstrijden zouden niet meer doorgaan, de zorg zou echt onbetaalbaar worden of onacceptabel verminderen, veel gehandicapten en chronisch zieken zouden niet meer in onze samenleving kunnen leven en werken’, zei burgemeester Loohuis over de vrijwilligers. Hij waarschuwde dat we vrijwilligers niet als een vanzelfsprekendheid moeten zien. ‘Tijden veranderen. Mensen gaan later met pensioen. Mensen hebben het druk en zijn minder dan vroeger genegen zich langdurig te verbinden met een verenging of organisatie. We zullen daar rekening mee moeten houden. Maar voor nu, hulde en een diepe buiging voor onze vrijwilligers!’, aldus Karel Loohuis.

Klik hier voor de volledige nieuwjaarstoespraak

Uitgelicht

Zoeken