Lees voor

College zet regeling meerkosten chronische ziekte of beperking voort

24 januari 2017 – Het college van B&W van Hoogeveen zet de regeling meerkosten voor inwoners met een chronische ziekte of beperking voort. Wel wordt de regeling aangepast, omdat het bereik - en daarmee het effect - van de regeling achterbleef bij de verwachtingen, zo is gebleken uit een evaluatie eind vorig jaar.

De verwachting was dat 2000 mensen van de regeling gebruik zouden maken en er was 1,1 miljoen euro beschikbaar. In werkelijkheid zijn 770 bijdragen toegekend voor in totaal iets meer dan 300.000 euro. Oorzaken waren vooral de beperkende financiële toegangseisen en de informatievoorziening. Veel aanvragers vonden de formulieren onduidelijk, waardoor in veel gevallen een onnodig beroep op de regeling is gedaan.

Het college heeft daarom de regeling aangepast. Voortaan geldt als inkomensgrens 130 procent van de bijstandsnorm. Dat was 110 procent. Ook wordt de informatievoorziening verbeterd door het aanpassen van de aanvraagformulieren en door intensievere communicatie. Het college verwacht dat daardoor meer mensen met een chronische ziekte of een beperking gebruik kunnen maken van de regeling. Vanaf 1 maart kunt u de regeling aanvragen.

Voor dit jaar is opnieuw 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Uitgelicht

Zoeken