Lees voor

Centrum Hoogeveen krijgt drie sterren voor veilig winkelgebied

11 januari 2017 - De Stichting Centrummanagement Hoogeveen, gemeente, politie en brandweer hebben opnieuw een certificaat ontvangen voor het Keurmerk Veilig Winkelgebied. Voor de derde opeenvolgende keer wordt dit resultaat nu behaald en dankzij de uitstekende samenwerking tussen alle partijen is dit gewaardeerd met drie sterren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft het samenwerkingsproces begeleid en het certificaat uitgereikt.

Veiligheidsapp

In de afgelopen drie jaar is een werkgroep met vertegenwoordigers van centrumondernemers, gemeente, politie, brandweer en Alfacollege regelmatig bij elkaar geweest om de veiligheidssituatie in het stadscentrum door te nemen. Concrete maatregelen zijn afgesproken en hebben ook zichtbaar tot resultaat geleid. Een belangrijk succes is onder andere de veiligheidsapp waarin meer dan 200 centrumondernemers elkaar waarschuwen voor winkeldieven en onveilige situaties. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke handhavers en de politie heeft dit al vele malen tot aanhouding van winkeldieven geleid. Ook is uit een ondernemersenquete, gehouden door studenten van het Alfacollege, gebleken dat de onveiligheidsgevoelens in het centrum zijn afgenomen. Dit is mede te danken aan de samenwerking die tot stand is gekomen tussen ondernemers en handhaving. Daarnaast heeft er twee keer per jaar een centrumschouw plaatsgevonden, waarin knelpunten in het centrum zijn gesignaleerd en aangepakt (zoals de ondergrondse afvalcontainers aan het Armenwerkhuispad).

Voor de periode 2017-2019 is een nieuw actieplan opgesteld waarmee de werkgroep verder aan de slag gaat. De huidige succesvolle samenwerking zal worden voortgezet. Aandachtspunten zijn de voortzetting van de veiligheidsapp voor ondernemers, voorlichting voor ondernemers over (brand)veiligheid in een themabijeenkomst en het tegengaan van gevaarlijk fietsen door de Hoofdstraat.

Afzender: Stichting Centrummanagement Hoogeveen en college van B&W

Uitgelicht

Zoeken