Lees voor

Nieuw plan Buitengebied geeft meer ruimte aan recreatieondernemers

28 februari 2017 - Het college heeft in samenwerking met het Toeristisch Recreatie Ondernemers Platform Hoogeveen (TROP) een ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Hoogeveen opgesteld. Met het nieuwe bestemmingsplan worden de regels op het gebied van recreatie en toerisme op een aantal punten verruimd en aangepast. Dit geeft nieuwe mogelijkheden aan de recreatieondernemer in de gemeente Hoogeveen en meer ruimte om te ondernemen.

B&W willen graag de recreatief-toeristische sector in Hoogeveen versterken en een wisselwerking met de lokale economie bevorderen. Wethouder Giethoorn: ‘Het versterken van de recreatief-toeristische sector betekent dat we het ondernemen in de sector gemakkelijker moeten maken. We bieden meer ruimte aan (verblijfs)recreatieve bedrijven en activiteiten. Ruimte in vierkante meters, maar ook ruimte door het faciliteren van recreatief-toeristische voorzieningen.’

Samen met de ondernemers

‘Goede plannen maak je samen met de partijen die het aangaan. Daarom hebben we de inhoud van het bestemmingsplan besproken met het TROP en naar aanleiding van dit overleg op een aantal punten aangevuld’, aldus wethouder Giethoorn.

Rense Schonewille, voorzitter van TROP Hoogeveen kan dit beamen: ‘Niet over maar met de recreatieondernemer praten heeft geleid tot wat er nu ligt. En daar zijn wij blij mee. Het plan geeft nieuwe mogelijkheden aan de recreatieondernemer. Onze positie in de recreatiemarkt in Drenthe wordt hierdoor aanzienlijk verstevigd ten opzichte van de ons omringende gemeenten. Nu ligt de bal bij de recreatieondernemer om de mogelijkheden die onze gemeente biedt zo optimaal mogelijk uit te buiten, zodat we nog beter naar buiten kunnen treden. Naast een goed uitgaanscentrum heeft het buitengebied van Hoogeveen veel moois te bieden, wat er op wacht om ontdekt te worden door de toerist. Van oudsher zijn we in Drenthe qua overnachtingen slechts een kleine speler op de markt. Maar met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Buitengebied kunnen we hierin verandering brengen’, vertelt TROP-voorzitter Schonewille.

Verruiming

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied wordt op de volgende punten aangepast:

  • Eigenaren van bestaande woningen en recreatieve en agrarische bedrijven in het buitengebied mogen een ondergeschikte horecavoorziening ontwikkelen, zoals een theetuin;
  • Op reguliere campings mag maximaal 20 % van het aantal standplaatsen gebruikt worden voor permanente overnachtingsobjecten, zoals chalets met een maximale oppervlakte van 50 m2 per object, die het hele jaar verhuurd mogen worden als recreatief nachtverblijf;
  • Op kleinschalige kampeerterreinen mag maximaal 20 % van het aantal standplaatsen gebruikt worden voor permanente overnachtingsobjecten, zoals chalets, met een maximale oppervlakte van 50 m2 per object en/of camperplaatsen die het hele jaar verhuurd mogen worden als recreatief nachtverblijf;
  • De maximale oppervlakte van recreatiewoningen, inclusief bijgebouwen wordt vergroot van 80 m2 naar 100 m2;
  • Bewoners en bedrijven krijgen de mogelijkheid voor de realisatie van kleinschalige bebouwing voor verkoop van lokale en streekproducten, zoals wijnen, kazen, bessen, jams en biologische producten.

Inzage en besluit

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 2 maart tot en met 12 april ter inzage bij de Gemeentewinkel. Het plan is ook in te zien op de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. Na de terinzagelegging neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerpbestemmingsplan.
 

Uitgelicht

Zoeken