Lees voor

Hoogeveen en De Wolden succesvol aangesloten op landelijk WOZ-waardeloket

WOZ Waardeloket

3 februari 2017 - De gemeenten De Wolden en Hoogeveen succesvol aangesloten bij het landelijke WOZ-waardeloket. Met deze aansluiting kunnen inwoners op ieder gewenst moment de WOZ-waarde van hun woning bekijken. Wethouders Jan ten Kate en Anno Wietze Hiemstra zijn blij met deze extra vorm van dienstverlening: ‘Met de aansluiting op het WOZ-loket bieden we onze inwoners de mogelijkheid om snel en eenvoudig hun WOZ-waarde online te raadplegen.’  

De landelijke Voorziening LV-WOZ zorgt ervoor dat elke inwoner ook de WOZ-waarde van andere panden kan bekijken en vergelijken. Met de introductie van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de kwaliteit van de WOZ-gegevens zodanig verzekerd dat inwoners de waarde van referentiepanden digitaal kunnen bekijken en afnemers WOZ-gegevens zonder verder onderzoek kunnen gebruiken. Het project ‘het Oliemannetje’ helpt gemeenten knelpunten weg te nemen bij het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ. Om gemeenten tijdig aan te sluiten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel, als bestuurlijk aanjager aangesteld.

200e aansluiting

De Wolden is samen met Hoogeveen de 200e gemeente die succesvol aangesloten zijn op WOZ-waardeloket. De heer Jansen, alias ‘het Oliemannetje’, feliciteerde beide gemeenten met deze mijlpaal. 18 januari 2017 zijn de beide gemeenten aangesloten op de LV-WOZ. De WOZ-waarde van woningen die per 1 oktober 2016 openbaar is kunnen nu geraadpleegd worden in het WOZ-waardeloket. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het raadplegen van afzonderlijke woningen. De WOZ waarden van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen staan nu in het WOZ-waardeloket. Hiermee zijn ze de 200ste gemeente.

Pilot Voormelding 2017

In Hoogeveen en De Wolden loopt op dit moment tevens een pilot waarbij woningeigenaren in Ruinen en Hollandscheveld en eigenaren van bijna 500 winkelpanden verspreid over beide gemeenten een brief met een taxatieverslag ontvangen waar de concept WOZ-waarde 2017 op staat vermeld van hun woning of winkelpand. Het doel van deze pilot is om inwoners eerder te betrekken bij het vaststellen van de WOZ-waarde, de dienstverlening naar de inwoner toe te verbeteren en het vertrouwen in de uitvoering van de WOZ te laten toenemen. Met inwoners die naar aanleiding hiervan hebben gereageerd, wordt een persoonlijke afspraak gemaakt om de concept-WOZ-waarde te bespreken. Wethouders Ten Kate en Hiemstra: ‘Eigenaren kunnen op basis van de gegevens die op het taxatieverslagen staan zien hoe de gemeente de voorlopige WOZ-waarde heeft vastgesteld. Eigenaren die van mening zijn dat de informatie zoals die op het taxatieverslag staat vermeld anders is, kunnen dit doorgeven aan de gemeente. Daarmee hopen en verwachten we het aantal bezwaren achteraf  te verminderen.’

Uitgelicht

Zoeken