Lees voor

Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk - 12 miljoen voor investeringen in de regionale economie

14 februari 2017 - Vanaf 1 maart 2017 kunnen bedrijven die willen investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen gebruik maken van de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk vastgesteld, met instemming van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Daarmee wordt 12 miljoen euro ter beschikking gesteld om de economische structuur van de regio te versterken.

Werkgelegenheid en concurrentiepositie

Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden kunnen gebruik maken van de regeling. De bedrijvenregeling richt zich op het versterken van de economie in de Vierkant voor Werk regio. Het doel van de regeling is om een impuls te geven aan de werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur, versterking van de concurrentiepositie en aan innovatie in het gebied. De regeling loopt van 1 maart 2017 tot en met 31 december 2020. De komende tijd worden er per gemeente diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Vierkant voor werk – samen werken aan een sterke en innovatieve regio

De bedrijvenregeling is onderdeel van het programma Vierkant voor Werk, waarmee het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen de economie in de regio structureel willen versterken. De economische ontwikkeling van de regio vraagt om aandacht en zorg. De regio is sterk in (maak)industrie waar volop kansen liggen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Dat vraagt wel om extra inzet. Daarom is het actieplan Vierkant voor Werk ingesteld.

Meer info

Voor meer informatie over de regeling kijk op de website van SNN: www.snn.nl

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen en de provincie Drenthe

Uitgelicht

Zoeken