Lees voor

Wat vindt u van de Toekomstvisie Hoogeveen?

12 december 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft de Toekomstvisie Hoogeveen in concept vastgesteld. Een document dat aangeeft welke ontwikkelingen en opgaves er liggen op het gebied van bestuur, veiligheid, sociaal, omgeving en economie.

Wat vinden Hoogeveners belangrijk? En waar moet de gemeente de komende jaren extra aandacht voor hebben? Die punten krijgen aandacht in de Toekomstvisie. De visie helpt om het pad uit te stippelen naar oplossingen voor alle Hoogeveners.

Wat zijn de speerpunten?

De vraag en het resultaat op straat staat centraal, een duurzaam en kindvriendelijk Hoogeveen, vitale dorpen, een doorontwikkeling als sterke stad en sterk regiocentrum en hoe zorgen we ervoor dat iedere inwoner mee kan doen? Dit zijn de belangrijkste thema´s om aan te werken de komende jaren. Burgemeester Karel Loohuis: “De uitdaging is groot maar past heel goed bij wat we willen en kunnen. We gaan de opgaves aan vooral door samenwerking, met de inwoners en organisaties in onze gemeente, maar ook regionaal en landelijk en Europees. We zijn daarbij soms wel en soms niet de aanvoerder. We spelen dus als gemeente verschillende rollen, zo lang het maar een goed resultaat oplevert. We willen nog meer ruimte geven aan initiatieven van Hoogeveners. En verder zetten we nog meer in op preventie, vooral bij veiligheid en op sociale onderwerpen. Voorkomen is beter dan genezen.”

Hoe is deze visie tot stand gekomen?

De afgelopen jaren hebben het college en gemeentelijke medewerkers veel gesprekken gevoerd met veel verschillende partijen. En het afgelopen najaar zijn twee bijeenkomsten georganiseerd en zijn scholen bezocht om heel gericht mee te denken over de toekomstvisie. Karel Loohuis: “Ruim honderd mensen hebben dit najaar meegedacht over de toekomst van Hoogeveen. Als inwoner, scholier, ondernemer of als vertegenwoordiger van een organisatie. Als bestuurders vonden we die ontmoeting heel inspirerend. We hebben elkaar gescherpt en het heeft de visie verrijkt.”

Wat vindt u ervan?

Wat vindt u ervan?
De concept Toekomstvisie ligt van 13 december tot en met 24 januari ter inzage bij de Gemeentewinkel en is te downloaden onder aan deze pagina. Het concept op de visie op de omgeving is ook via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Tijdens de inzagetermijn kunt u uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Dit kan via het online formulier, maar u kunt ook mondeling reageren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bert Hansma via telefoonnummer 14 0528.

Donload hier de concept toekomstvisie Hoogeveen

Uitgelicht

Zoeken