Lees voor

ProRail informeert omwonenden spoor over bochtverruiming

Op dit moment kunnen moeten treinen in Hoogeveen afremmen vanwege de bocht in het spoor. ProRail wil deze bocht verruimen zodat doorgaande treinen in de toekomst sneller kunnen passeren. Deze aanpassing verbetert de overstapmogelijkheden voor reizigers in Zwolle en Groningen.

Bestemmingsplan

Om deze bochtverruiming mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De benodigde grond heeft nu namelijk geen spoorbestemming. De wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid door de gemeente Hoogeveen in samenwerking met ProRail. In januari 2018 start de gemeentelijke procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het voorjaar van 2021. ProRail heeft de direct aanwonenden van het spoor in Hoogeveen per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 18 december tussen 18:30 en 20:30 uur in het stationsgebouw van Hoogeveen.

Plannen verleggen spoor

Vanuit Meppel richting Beilen gezien, zal iets vóór de snelweg A28 het spoor enkele meters verlegd worden richting Bethesda. Op de brug over de snelweg buigt het spoor vervolgens weer terug en snijdt de boog af, hier wordt het een aantal meters in noordelijke richting gelegd. Ter hoogte van het station blijft het spoor op zijn plek, het noordelijke perronspoor en de wissels verdwijnen. Direct na het station, bij de overweg Toldijk/Pesserstraat verschuift het spoor naar het noordwesten. Deze boog snijden we een stuk af. Het spoor komt dus wat verder van de Stuifzandseweg en Prilleweg te liggen. Vanaf het wegviaduct in de N374 bij het Oude Diep blijft het spoor op de huidige plek. Op het kaartje hieronder is de aanpassing weergegeven.

Bochtverruiming

Globale weergave bestaand spoor (zwart) en rood (nieuwe ligging)

Uitgelicht

Zoeken