Lees voor

Extra begeleiding en toezichtlocatie gaat open op 18 december

6 december 2017 - In juli heeft het college van B&W bekendgemaakt dat in asielzoekerscentrum Hoogeveen een extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) gevestigd wordt. Op maandag 18 december is het zover; dan opent op het terrein van het azc in Hoogeveen de ebtl. Gemeente en COA hebben aanvullende afspraken gemaakt over de vestiging en werking van de ebtl in Hoogeveen. Omwonenden en ondernemers in de omgeving zijn hierover in per brief geïnformeerd. 
Burgemeester Karel Loohuis: ‘Wij begrijpen de emoties en de ongerustheid die ontstaan zijn na het bericht over de vestiging van een ebtl. En misschien kunnen we niet alle zorgen en emoties bij voorbaat bij iedereen wegnemen. We hebben wel het vertrouwen dat we op een verantwoorde manier deze nieuwe voorziening een plaats kunnen geven in onze gemeente.’

Ebtl als mogelijke maatregel bij overtreden huisregels azc

Een verwijzing naar een ebtl kan nooit op basis van crimineel gedrag. Een asielzoeker kan dus niet in een ebtl geplaatst worden omdat hij of zij de wet heeft overtreden; in dat geval kan de persoon strafrechtelijk vervolgd worden en in hechtenis genomen. Plaatsing in een ebtl kan als iemand voortdurend de interne regels in een azc overtreedt. Als bewoners de regels overtreden, volgen maatregelen, variërend van het voeren van een correctiegesprek tot het inhouden van weekgeld. Nieuw is dat overlast gevende asielzoekers kunnen worden verwezen naar een ebtl. 

Wat gebeurt er in de ebtl?

De ebtl kan plaats bieden aan maximaal 50 asielzoekers en is bedoeld om de bewoner te laten blijken dat overlast binnen een azc niet wordt getolereerd. Tijdens het verblijf in een ebtl is er een verplicht programma, gericht op het aanpassen van het gedrag en om de bewoners positief te beïnvloeden, structuur te bieden en te activeren. Er wordt ingezet op verdere voorlichting over Nederlandse normen, waarden en omgangsregels en aangestuurd op reflecteren op het eigen gedrag. Verder wordt voor iedere bewoner een individueel plan opgesteld. Na uiterlijk drie maanden worden bewoners uit de ebtl geplaatst. Ze worden dan, afhankelijk van hun procedure, teruggeplaatst naar een azc, uitgezet naar land van herkomst, of gehuisvest in de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn.

De ebtl in de omgeving

Onderdeel van het strenge regime dat voor de bewoners geldt, is dat ze niet onbeperkt naar buiten mogen en dat ze ook buiten niet kunnen gaan en staan waar ze willen. Gemeente, politie en COA hebben onderling nauw contact en afstemming. Als de bewoners tussen 14.00 en 16.00 uur het terrein van de ebtl mogen verlaten, is er extra toezicht in het gebied dat ze mogen betreden. Dit gebied is weergegeven op het kaartje onderaan deze brief. De politie kent de bewoners van de ebtl en kan dus snel ingrijpen als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Door de inzet van een extra wijkagent is er rondom het azc ook structureel meer toezicht. Een ebtl is een nieuwe voorziening. Daarom zetten gemeente en politie in op extra toezicht en handhaving en zal er veel contact zijn met het COA. 

Geen Dublinclaimanten meer in azc Hoogeveen

Het college heeft met COA afgesproken dat in azc Hoogeveen geen Dublinclaimanten meer worden opgevangen. Dit zijn asielzoekers die, voor zij in Nederland asiel aanvroegen, dit al in een ander Europees land deden: hun aanvraag moet afgehandeld worden in dit eerste Europese land. Onder deze groep asielzoekers waren verschillende individuen die in Hoogeveen voor overlast zorgden. Met de inwerkingtreding van deze afspraak is het aantal incidenten met asielzoekers in Hoogeveen drastisch afgenomen. 

Uitgelicht

Zoeken