Lees voor

Zonneweides in Hoogeveen

30 augustus 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen voor de zomervakantie vastgesteld. U kunt uw zienswijzen tot en met 6 september indienen.

De gemeente Hoogeveen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De gemeente wil daarom het besparen van energie en de opwekking van duurzame energie stimuleren. Dit gebeurt al via gemeentelijke regelingen zoals de energiescan en duurzaamheidsleningen. Ook het project Hoogeveen woont SLIM in Wolfsbos is hier een mooi voorbeeld van. Dat is wat u zelf aan uw eigen woning kunt doen. Daarnaast komen er steeds meer verzoeken bij de gemeente binnen voor zogenaamde zonneweides. Met een zonneweide kunnen we grootschalig zonne-energie opwekken. Dat kan helpen om onze ambitie in 2040 te halen. Om te kunnen reageren op deze verzoeken, is het nodig een afwegingskader vast te stellen. Zodat iedereen weet op welke plaatsen binnen de gemeente een zonneweide mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Het concept afwegingskader zonne-energie ligt tot en met 6 september 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel en staat ook op onze website.  Tijdens de inzagetermijn kunt u het college van burgemeester en wethouders laten weten wat u ervan vindt.

 

Uitgelicht

Zoeken