Lees voor

Gemeentepenning

Verenigingen of organisaties die zich onderscheiden hebben in de samenleving, kunnen in aanmerking komen voor de gemeentepenning. Met deze penning spreekt de gemeente haar waardering uit voor de verdiensten van de vereniging of organisatie.

2014

Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs Hoogeveen

Burgemeester Karel Loohuis heeft op 10 juni, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van PricoH (Protestants Christelijk onderwijs Hoogeveen), de erepenning van de gemeente Hoogeveen uitgereikt aan de vereniging. De penning is toegekend vanwege alle verdiensten van de vereniging voor de Hoogeveense samenleving. Op 1 januari 1977 is de Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs ontstaan uit een fusie van de Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs, de Vereniging voor Gereformeerd kleuteronderwijs, de Hervormde schoolvereniging en de Stichting Protestants Christelijk onderwijs Krakeel.

1989

Vereniging Hollandscheveld

Op 10 oktober is, tijdens de viering van het 125-jarig bestaan, de gemeentepenning uitgereikt aan de Vereniging Hollandscheveld voor het stimuleren van de ontwikkeling van de velden.

1980

Onderlinge Verzekering Maatschappij O.B.M.

Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan heeft de Onderlinge Verzekering Maatschappij O.B.M. Hoogeveen op 18 november de gemeentepenning ontvangen voor de inspanningen op het gebied van dienstverlening en verzekering tegen schaden in het bijzonder.

1978

Vereniging Plaatselijk Belang Noord en omstreken

Op 11 april, tijdens de viering van het 100-jarig bestaan, heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Noord en omstreken uit Noordscheschut de gemeentepenning ontvangen voor de bevordering van de groei, bloei en welvaart van de Veldstreken.

Christelijke boeren- en tuindersbond, afdeling Hoogeveen

Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum op 13 februari heeft de afdeling Hoogeveen van de Christelijke boeren- en tuindersbond de gemeentepenning ontvangen voor de inspanningen voor het stichten van een Lagere Tuinbouwschool, later gevolgd door de stichting van een middelbare landbouwschool.

1971

Vereniging voor Christelijk voorbereidend wetenschappelijk en algemeen voortgezet onderwijs

Op 14 september, tijdens de viering van het 50-jarig bestaan, ontving de Vereniging voor Christelijk voorbereidend wetenschappelijk en algemeen voortgezet onderwijs voor Hoogeveen en omstreken de gemeentepenning.

1969

Hoogeveense Handelsvereniging

Tijdens de viering van het 60-jarig jubileum op 25 november heeft de Hoogeveense Handelsvereniging de gemeentepenning ontvangen voor het bijdragen aan de groei en bloei van Hoogeveen als centrum van handel en winkelnering.

1965

Stichting Spaarbank Hoogeveen

Op 8 juni, tijdens de viering van het 100-jarig jubileum, is de gemeentepenning uitgereikt aan de Stichting Spaarbank Hoogeveen.

1963

Christelijke Besturenbond Hoogeveen en omstreken

Tijdens de viering van het 40-jarig bestaan op 8 februari is aan de Christelijke Besturenbond Hoogeveen en omstreken de gemeentepenning uitgereikt voor alle inspanningen voor de belangen van de Hoogeveense werknemers.

Uitgelicht

Zoeken