Lees voor

Bezige bijen

De gemeente heeft voor bijzondere Hoogeveners een speciale blijk van waardering: het Hoogeveense Bezige Bijtje.

Bij overhandiging van de Bezige bij hoort een oorkonde met de volgende tekst:

"Hoogeveen is een van de weinige gemeenten in Nederland met een bijenkorf in het wapen. We zijn daar trots op. Bijen hebben een belangrijke rol gespeeld in onze geschiedenis. De bij is ook een symbool van ijver, nut, organisatietalent en sociale vaardigheid. Daarom past de bij helemaal bij de mensen van Hoogeveen."

Bezige bijtjes 2019

Foto: Andre Weima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Zuidersma

Ben Zuidersma heeft een grote rol gespeeld in het succes van de Hoogeveense Cascaderun en heeft daarmee veel Hoogeveners in beweging gekregen. Vanaf het begin was hij betrokken en heeft zich met hart en ziel heeft ingezet voor de organisatie en de ontwikkeling. 

Ben Zuidersma is een inspirerende hardloper met een prachtige staat van dienst. Hij deelt zijn kennis en kunde en is coach en trainer van verschillende hardlopers. Ook heeft hij een eigen hardloopgroep onder de naam Ren met Ben. De sport promoot hij via facebook en via bv een actie voor Spieren voor Spieren. 

Hij heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van Hoogeveen tot Hardloop-city van het Noorden. Vele Hoogeveners kennen hem als hardloper en zijn door hem met hardlopen begonnen. Een grote impuls voor een gezonder en fitter Hoogeveen.

 

 

Bezige bijtjes 2015

Foto: Gerrit Boer

Agnes van Dijk-Beekamp

Mevrouw Van Dijk stond altijd voor iedereen klaar en deed veel vrijwilligerswerk, tot ze in 2008 een herseninfarct kreeg. Na een lange periode van herstel en revalidatie heeft ze het vrijwilligerswerk weer opgepakt. Via de vrijwilligersvacaturebank van de SWW doet ze weer allerlei klusjes.
Op dit moment is mevrouw Van Dijk actief in het winkeltje van het Jannes van de Sleedenhuis aan de Vecht. Verder is ze vrijwilliger van de Taalgroep voor buitenlandse mannen in de Zuiderbreedte en geeft daar, samen met een slechtziende vrouw onder het motto van 'De lamme leidt de blinde', les aan Irakese mannen. Ook werkt ze als vrijwilliger in de winkel van GoudGoed Homemade en zit ze in het bestuur van het Gehandicaptenplatform. Mevrouw Van Dijk doet haar vrijwilligerswerk met veel enthousiasme en zielig thuis zitten heeft volgens haar geen zin.
Agnes van Dijk: een inspirerend voorbeeld voor velen met of zonder beperking.

Henk KlaverFoto: Gerrit Boer

De heer Klaver is al meer dan 35 jaar bestuurslid van de Culturele Vereniging Elim. Vanaf het begin is hij de 'materiaalman', die het beheer heeft van de aanwezige materialen. Maar als er iets nodig was dan bedacht en maakte Henk Klaver zelf ook de nodige apparaten, zoals het rad van fortuin, een tijdklok met hoorn voor de sterrenslag en een meetapparaatje voor het uitzetten van de markt.
Daarnaast is Henk Klaver sinds 2012 vrijwilliger bij de siertuinvereniging Elim. En als de speeltuin een beroep op hem doet voor de speeltuinweek is de heer Klaver van de partij. Ook is hij de maker en de bedenker van de Elimse vlag.

Bezige bijtjes 2013

Bezig-Bijtje-voor-Albert-LoAlbert Lok

Vanaf 1981 is Albert Lok (59 jaar) bestuurslid bij speeltuinvereniging Hollandscheveld. Daarnaast is hij oppasser in de speeltuin, organiseert hij de jaarlijkse speeltuinweek en doet hij het onderhoud van de speeltuin. In dorpshuis 't Anker is hij de spil waar alles om draait. Hij maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Hollandscheveld en organiseert samen met zijn medebestuursleden allerlei activiteiten voor ouderen. Ook is hij bestuurslid bij ijsvereniging VIOS, waar hij wekelijks onderhoudswerkzaamheden verricht. Dertien jaar was Albert Lok bestuurslid, penningmeester en secretaris bij de Postduivenvereniging Steeds Sneller. Ook was hij een van de oprichters van de sjoelclub Hollandscheveld.Verder maakt hij sinds 2008 deel uit van de werkgroep Smederijen afdeling Hollandscheveld.

Bertus Benjamins

Foto: Gerrit BoerVanaf juli 1962 is Bertus Benjamins als vrijwilliger betrokken bij sportclub Elim, eerst als speler, later als trainer en bestuurslid. Als voetballer en aanvoerder was hij de rots in de branding voor de sportclub en een talentvol speler. Bertus leefde helemaal voor de sport. Zijn gedrevenheid was groot. Als trainer was hij veeleisend en had hij soms wel eens moeite met de mentaliteit van de jongeren. Sinds 1995 zit hij in het hoofdbestuur en heeft daarmee dan ook alle facetten van de vereniging meegemaakt. Hij heeft jarenlang belangeloos veel werk verzet en zich volop ingezet en geprobeerd zoveel mogelijk uit de club te halen. Clubtrouw en dorpseer zijn termen die hem op het lijf zijn geschreven.

Bezige bijtjes 2012

Fokke Keuning

Vanaf het begin van zijn lidmaatschap van de Hoogeveense Biljartvereniging in 2000 heeft Fokke Keuning de verzorging van het materiaal op zich genomen. Ook reinigt hij de biljarttafels. Tijdens toernooien en kampioenschappen verzorgt hij na elke ronde de biljarttafels. Hij is vaste vrijwilliger bij alle toernooien. Ook bemant de heer Keuning elke maandag- en dinsdagmiddag de bar en zorgt hij dat de biljarters worden voorzien van een natje en droogje. Zeker 15 uur per week is hij bezig voor de biljartclub. Daarnaast is de heer Keuning al een aantal jaren actief als vrijwilliger bij de Interkerkelijke Commissie.

Geesje van der Weide-Wildeboer

Foto: Andr? Weima Al vanaf 1995 actief is Geesje van der Weide actief als oppasser bij speeltuin Kindervreugd in Elim. Het oppassen doet zij met name tijdens het seizoen van april tot en met oktober. Zonder de inzet van mevrouw Van der Weide had de speeltuin niet meer bestaan. Daarnaast steekt ze veel tijd in het secretariaat van het speeltuinbestuur. Verder organiseert mevrouw Van der Weide al vanaf 1990 allerlei activiteiten voor het Kinderwerk Elim. Ook is ze vanaf 1995 actief binnen de jeugdsoos in Elim.

Janny de Jonge-Bulder

Al vanaf 1979 verricht Janny de Jonge, geboren op 9 maart 1939, welfare-activiteiten voor het Rode Kruis. Zij bezoekt mensen thuis en onderneemt activiteiten met zieke en gehandicapte mensen. Foto: Andr? WeimaMeerdere keren per jaar begeleidt  ze een grote groep ouderen bij het spelen van allerlei spelletjes. Daarnaast is zij vanaf 1998 vrijwilliger bij verzorgingscentrum “Huize Beatrix”. Daar schenkt zij koffie voor de bewoners en helpt bij andere activiteiten. Mevrouw De Jonge is actief met kerkelijk werk, in het bestuur van de Hervormde Vrouwendienst en als bezoekdame. Verder houdt ze zich bezig met het rondbrengen van de bloemengroet van de kerk. Janny de Jonge is lid van de vrouwenbond, waarvan een tijdlang ook actief in het bestuur. Ze helpt één keer per maand in de bediening bij het jeugdcentrum en daarnaast ook bij feesten en partijen. Met een groep vrijwilligers maakt ze het centrum schoon. Naast allerlei andere activiteiten organiseert ze al jarenlang ook dagjes uit voor belangstellenden. Verder schenkt ze koffie bij de bloedbank. Ze past regelmatig op haar twaalf kleinkinderen. Ze kookt één keer per week voor haar  zoon met zijn gezin. Ze biedt op allerlei terrein hulp aan en treedt nooit op de voorgrond.

Bezige bijtjes 2011

Annie Stuifzand

Foto: Andr? Weima

Vanaf 1976 is zij bestuurslid van de supportersvereniging van voetbalvereniging Hollandscheveld. Zij organiseert met veel enthousiasme allerlei activiteiten en regelt de Lotto binnen de vereniging. Als secretaresse van de supportersvereniging stuurt zij bloemen naar zieken en bejaarden, jubilea en huwelijken.  Ze bezoekt alle thuis- en uitwedstrijden van het eerste elftal.
Ook is ze vanaf 1986 actief lid van de evangelisatieclub Ofda (Onze fijne donderdagavond) waarvoor ze veel activiteiten organiseert, zoals de Sinterklaasavond en de jaarlijkse reisjes.
Zij staat bekend als een vrijwilliger die alles tot in de puntjes regelt. Men doet nooit tevergeefs een beroep op haar. Het gemeentebestuur is trots op mevrouw Stuifzand als Hoogeveense Bezige Bij!

Mevrouw Boorsma

Zij is al 50 jaar clubleidster van evangelisatieclub Ofda (Onze fijne donderdagavond), opgericht vanuit de Gereformeerde Kerk.  Op 86 jarige leeftijd is ze nog steeds actief als hoofdleidster. Op clubavonden wordt de actualiteit besproken, wordt er gehandwerkt voor goede doelen en worden musicals ingestudeerd voor diverse optredens. Mevrouw Boorsma heeft ook veel kerkenwerk gedaan, onder andere als ouderling. Ze is sociaal zeer betrokken en geeft veel liefde aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Trijnco Otten

Met grote inzet is de heer Otten ruim vijfendertig jaar lang in alle facetten bij sportclub Elim betrokken, van klusjesman tot bestuurslid. Hij heeft meegewerkt om sportclub Elim tot een bloeiende vereniging te maken. Hij deed dat met grote betrokkenheid en onuitputtelijke energie.

Bezige bijtjes 2010

Daniël Pol Bezig-bijtje-2010-Daniel-Pol

Al veertig jaar zet Daniël Pol zich, met steeds nieuwe initiatieven, in voor de dorpsgemeenschap van Hollandscheveld. Hij was jarenlang actief op bestuurlijk gebied, onder andere bij de stichting Dorpscentrum ’t Anker. Verder was hij lange tijd ambtsdrager binnen de Hervormde Gemeente in Hollandscheveld. Ook is  hij al 20 jaar lid van het 4 mei-comité en mede-organisator van de dodenherdenking in Hollandscheveld. De heer Pol is en was heel actief in het vrijwilligerswerk, bij de jeugdvereniging, de speeltuin en bij de supportersvereniging van VV Hollandscheveld. Zijn onvermoeide inzet is van groot belang voor Hollandscheveld.

Corry Ruiter

Vanaf het begin, twaalf jaar geleden, is Corry Ruiter betrokken geweest bij de Clientenraad Sociale Zekerheid. Zij heeft al die jaren als secretaris vele brieven naar de gemeente en naar allerlei instanties zoals de kredietbank, nutsbedrijven en woningbouwcoöperaties gestuurd. Het ging bij Corry altijd om het belang van de cliënten. Zij begreep als geen ander, dat bundeling van krachten en uitwisseling van ervaringen essentieel zijn in de belangenbehartiging. Mede daardoor werd zij de drijvende kracht achter de oprichting van de Drentse en de landelijke koepel van cliëntenraden. In de Drentse koepel  vervulde Corry ook de functie van secretaris. 

Bezige bijtjes 2009

Hilbert Vos

Vanaf 1979 is Hilbert Vos verantwoordelijk voor het algemeen- en het wedstrijdsecretariaat van sc Elim. Met zijn inzet en betrokkenheid heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verenigingsleven. Zijn kennis van alle procedures binnen de KNVB kwam de sc Elim ten goede. Hij staat bekend als een vrijwilliger met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Een man van weinig woorden en vooral van daden.

Bezige bijtjes 2008

In 2008 is er geen bezig bijtje uitgereikt.

Bezige bijtjes 2007

Leon van Montfort

bezige bij Vanaf 1982 tot 1997 is hij penningmeester geweest van het bestuur van de Tamboer, met als hoogtepunt/zwaartepunt alle financiële beslommeringen bij de bouw van de nieuwe zaal van de Tamboer. Met grote deskundigheid heeft hij daarna 8 jaar lang de financiën van Vereniging Vrienden van de Tamboer beheerd. Ook heeft hij vanaf 1999 drie jaar zitting gehad in de Stichting Raadhuisconcerten en is hij lid geweest van de museumcommissie.

Klaas Okken

De heer Okken is jaren actief geweest binnen verschillende geledingen van de SCN. In de jaren ’70 trok hij de supportersvereniging. Verder is hij al vele jaren beheerder van de kantine. Daarnaast zet hij zich in het bijzonder in voor het onderhoud van het sportveldencomplex. Mede dankzij hem wordt het sportpark geroemd door eigen leden en gastspelers.

Rein Marissen

De heer Marissen is jarenlang leider en grensrechter geweest bij SCN en ook nu valt hij af en toe in als leider bij SCN3. Ook houdt hij zich intensief bezig met het onderhoud van het sportpark. Mede dankzij hem wordt het sportpark van SCN door de eigen leden en door gastspelers geprezen. Onder zijn hoede zijn de velden een genot om op te spelen. Zijn inzet is van groot belang voor de club.

Wim Klein

bezige bijen 2

Wim Klein heeft in 2000 het contact punt voor mantelzorgers opgericht. Hij heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om mantelzorgers in Hoogeveen ten dienste te zijn. Hij deed en doet dat met passie en bewogenheid. Dankzij zijn inzet heeft het begrip mantelzorg een gezicht gekregen.

Bezige bijtjes 2006

Jaap Buist

Met een groot hart voor zijn club geeft hij al 25 jaar leiding aan CGV Olympia Hoogeveen. Hij is contactpersoon van de gemeente en dat contact verloopt altijd prima. Hij doet al jaren werk in diverse commissies, waaronder die voor de kleding samen met zijn vrouw. Hij tekende voor de grote clubactie voor Olympia, waarbij zijn militaire discipline goed van pas kwam.

bezige bij

Nettie Buist

Net als haar man heeft zij overduidelijk een groot hart voor CGV Olympia Hoogeveen. Het contact met de gemeente loopt ook via haar en dat gaat heel prettig. Ze doet al jaren werk in diverse commissies, waaronder die voor de kleding. Ze staat bekend als actief en zeer precies. Altijd is alles tot in de puntjes verzorgd als zij aan zet is.

Harry Koopman

Al meer dan 10 jaar doet hij allerlei klussen bij CGV Olympia Hoogeveen. Hij sleept wat af met materiaal tijdens uitvoeringen. Ook als parkeerwachter staat hij zijn mannetje. Nee zeggen komt niet voor in zijn vocabulair als het om Olympia gaat. En ondanks of dankzij het vele werk is de lach op zijn gezicht kenmerkend.

Bezige bijtjes 2005

De heer S. Boertje

Al meer dan 25 jaar is en voelt hij zich betrokken bij de Wereldwinkel in Hoogeveen. Hij draagt op een positief-kritische manier de boodschap van de Wereldwinkel uit. Al die jaren al beheert en bewaakt hij op voorbeeldige wijze de financiën van de organisatie. Duurzaamheid en milieu hebben zijn speciale aandacht. Zo stond hij aan de wieg van de eerste glascontainer in Hoogeveen, in 1975 naast het toenmalige pand van de Wereldwinkel op het Nicolaas Beetsplein.

bezige bij

De heer H. van Dijk

Jarenlang heeft hij zich bijzonder ingezet voor de bescherming van honden, poezen en andere dieren in Hoogeveen. Hij stond altijd klaar en was ook op ‘onmogelijke’ tijden bereikbaar om dieren in nood te helpen. In moeilijke situaties wist hij altijd een oplossing te bedenken. De dieren, de mensen van de dierenbescherming en andere dierenvrienden zijn hem dankbaar!

De heer H. Bisschop

Verenigingsgebouw De Eiken bestaat in 2005 veertig jaar en hij stond mede aan de wieg. Veertig jaar lang deelde hij lief en leed met de vele vrijwilligers. Soms in het brandpunt van de activiteiten, soms als regisseur in de coulissen. Altijd klaar om op te komen voor de belangen van zijn dorp en zijn bewoners.

Bezige bijtje 2004

Mevrouw G.H. Brouwer-Swieringa

Van 1941 tot 1979 heeft zij zich bijzonder ingezet voor de gemeenschap van Elim. Ze heeft haar man, de heer H.A. Brouwer, bijna veertig jaar bijgestaan in zijn werkzaamheden als huisarts. Zij verzorgde niet alleen de apotheek, maar was ook altijd beschikbaar als ‘achterwacht’ en doktersassistent.

Uitgelicht

Zoeken