Lees voor

Bestuurlijke vernieuwing

De inwonersgroep Bestuurlijke vernieuwing (BV) legt uit: Bestuurlijke vernieuwing is een proces waarbij de gemeente (het college van B&W, raadsleden en ambtenaren) op een andere manier beleid maakt en besluiten neemt. Namelijk in overleg met inwoners.

Inwonersgroep BV Hoogeveen geeft in gelijkwaardig partnerschap met de gemeente het proces van BV vorm. Gemeente en inwoners gaan samen aan de slag! We hebben een aantal uitgangspunten.

Alle betrokkenen:

 • hebben een open en luisterende houding
 • willen creatief en ‘out of the box’ denken
 • hebben de bereidheid om elkaar te leren kennen
 • willen écht met elkaar in contact komen

De gemeente:

 • is open en transparant: ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt
 • stelt regels niet boven mensen
 • luistert naar de inbreng van de inwonersgroep

De inwonersgroep:

 • ziet het algemeen belang
 • heeft tijd en energie
 • is een vaste groep mensen die (zoveel mogelijk) vergaderingen bijwoont
 • is de spiegel en gesprekspartner voor de gemeente

De Inwonersgroep BV is nu voor al uw vragen en/of opmerkingen bereikbaar via het volgende e-mailadres: bvinwonershoogeveen@gmail.com.

Logo Het huis van Hoogeveen

Uitgelicht

Zoeken