Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Digitaal loket Productcatalogus
Digitaal Loket
Zoeken naar informatie, beleid, producten of diensten
Working...

Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

U krijgt een vergunning voor woningen die te koop staan voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

  • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
  • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Tarief 2015

  • Een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte kost € 87,85.
  • Een verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte kost  € 29,75.
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.

Contact

Gemeente Hoogeveen, telefoon 14 0528 of mailen via het contact-gedeelte op deze pagina.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.


Uitgelicht


Zoeken